home napíšte nám RSS home
Christiana - spoločenstvo kresťanov v Bratislave a Radostné srdce - spoločenstvo kresťanov v Partizánskom

Archív rubriky Čítania

čítanie na dnes

Dnes je pondelok 19.6.2017 – čítame Skutky 20,1 – 6 a Jób 13,13 – 28

Skutky 20,1 – 6

1 Keď sa vzbura utíšila, povolal si Pavel učeníkov, ponapomínal ich a rozlúčiac sa s nimi, vybral sa do Macedónie.
2 Keď prešiel tie krajiny a mnohými slovami ponapomínal veriacich, prišiel do Grécka.
3 Tri mesiace pobudol tam, a keďže mu Židia chystali úklady, keď sa mal plaviť do Sýrie, umienil si vrátiť sa cez Macedóniu.
4 Odprevádzali ho Sopater, syn Pyrov z Berie, spomedzi Tesaloničanov Aristarchos a Sekundos, z Derby Gajos, Timoteos a z Ázijcov Tychikos a Trofimos.
5 Títo šli vopred a čakali na nás v Troade,
6 my sme sa však odplavili z Filipis po dňoch nekvasených chlebov a za päť dní prišli sme k nim do Troady, kde sme strávili sedem dní.

Jób 13,13 – 28

13 Nuž umĺknite, nech ja prehovorím, nech príde na mňa čokoľvek.
14 Vezmem si telo do zubov a život svoj si vezmem do dlaní.
15 Nech ma aj zabije, iné nečakám, len svoje cesty chcem obhajovať pred Ním.
16 Už to mi poslúži k spáse, že bohaprázdny nesmie prísť pred Neho.
17 Počúvajte dobre moju reč, pripusťte si k sluchu moje vysvetlenie.
18 Ajhľa, predkladám svoju záležitosť, viem, že budem v práve.
19 Kto môže viesť so mnou spor? Lebo čoskoro umĺknem a skonám.
20 Len dve veci mi poskytni, potom sa nebudem skrývať pred Tebou:
21 Odtiahni odo mňa svoju ruku a hrôza z Teba nech ma nestraší.
22 Potom volaj, a ja odpoviem, alebo ja budem hovoriť, a Ty mi odpovedz!
23 Koľko mám vín a hriechov? Vyrátaj mi môj priestupok a hriech!
24 Prečo si skrývaš tvár a pokladáš ma za svojho nepriateľa?
25 Či zaviate lístie strašíš a prenasleduješ suchú slamu,
26 že mi predpisuješ trpkosti a do dedičstva dávaš viny mojej mladosti,
27 že moje nohy dávaš do klady, striehneš na všetky moje cesty a medze kladieš stopám mojich nôh?
28 Človek sa predsa rozpadne ako práchnivina, sťa rúcho, ktoré rozožrali mole.

Zajtra je utorok 20.6.2017 – čítame Skutky 20,7 – 12 a Jób 14

čítanie [337]

Dnes je nedeľa 11.9.2016 – čítame Efezským 5,16 – 17 a 2.Kroník
33,11 – 25 … pokračovanie

čítanie [336]

Dnes je nedeľa 10.4. 2016 – čítame Zjavenie 6,1 – 8 a 5.Mojžišova 9 … pokračovanie

čítanie [335]

Dnes je pondelok 1.2. 2016 – čítame Matúš 7,12 – 20 a Izaiáš 44 … pokračovanie

čítanie [334]

Dnes je nedeľa 20.12. – čítame Židom 5,1 – 10 a Izaiáš 3 – 4,1 … pokračovanie

čítanie [333]

Dnes je nedeľa 22.11. – čítame 2.Timoteovi 2,14 – 18  a Micheáš 6 … pokračovanie

čítanie [332]

Dnes je nedeľa 25.10. – čítame 1.Korintským 13 a 2.Kráľov 19 … pokračovanie

čítanie [331]

Dnes je nedeľa 27.9. – čítame Marek 16,1 – 8  a 1.Kráľov 19,9 – 21 … pokračovanie

čítanie [330]

Dnes je nedeľa 6.9. – čítame Marek 11,15 – 26 a 1.Kráľov 7,1 – 22 … pokračovanie