home napíšte nám RSS home
Christiana - spoločenstvo kresťanov v Bratislave a Radostné srdce - spoločenstvo kresťanov v Partizánskom

Christiana | kontakt

kto sme
Spoločenstvo kresťanov Christiana združuje znovuzrodených kresťanov k spoločnému životu a nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Veríme v celé Božie slovo – Bibliu. Stretávame sa k nedeľným bohoslužbám a na domácich skupinkách. Spoločenstvo kresťanov Christiana je bezpríspevková organizácia, všetky svoje náklady hradíme z dobrovoľných zbierok a darov.

rodinné nedeľné bohoslužby
10:00 v Christiane na Bagarovej 20, Bratislava – Dúbravka
menšia besiedka pre deti do 8 rokov a väčšia pre deti 9 – 13 rokov

kontakty
Spoločenstvo kresťanov Christiana

Červeňákova 5, Bratislava 841 01

vedenie spoločenstva: Štefan a Lucia Kertiovi, Ľudovít a Šarlota Štrompachovi, Magdaléna Rosová
mail: christiana@christiana.sk
mobil: 0915 483 271 / Magdaléna Rosová

Christiana je zriaďovateľom Detského kresťanského centra Ako doma a Komunitného centra Christiana v priestoroch na Bagarovej.

Kopie - DSC_0963 Kopie - DSC_0110 11055260_480781788752543_122214324879061277_o

 

 

 

DKC Ako doma
Denné centrum pre deti predškolského veku.

Zodpovedná vedúca: Viera Hroncová
dkc.akodoma@gmail.com 

20151209_093944BK3TS

 

 

 

KC Christiana
Priestor pre nás, malých aj veľkých priateľov, ktorí sa chcú spoznať, tvoriť či oddychovať. V centre prebiehajú rozmanité podujatia pre rodiny. Funguje tu knižnica i občerstvenie.

Pravidelné činnosti:
otvorené štvrtok a piatok 14:00 – 18:00
utorok 15:00 Klub pre školákov
streda 9:00 Ránečko pre deti 1-4 rokov

streda 14:00 Výtvarný krúžok pre školákov

Zodpovedná osoba: Magdaléna Rosová
kc.christiana@gmail.com; 0915 483 271
www.facebook.com/centrum.christiana