home napíšte nám RSS home
Christiana - spoločenstvo kresťanov v Bratislave a Radostné srdce - spoločenstvo kresťanov v Partizánskom

Práca, ktorá má zmysel

Inšpirované knihou Nepromarni svůj život, John Piper (originál Dont Waste Your Life)

Asi by ste tiež chceli, aby ste videli zmysel vo vašej práci. Verím, že pocit zmysluplnosti môžeme zažiť vtedy, ak vnímame nášho stvoriteľa a obdivujeme jeho nádheru a dokonalosť. Vtedy zároveň prežívame aj najhlbšie šťastie. Často riešime otázku, aká práca je pre nás ideálna, kde budeme šťastní. No z tohto pohľadu nezáleží až tak na tom, kde pracujeme ale ako a prečo tam pracujeme.
1. Buď v práci v spojení s nebom

Každá chvíľa strávená s Bohom má zmysel. Netreba meniť prácu, aby sme s nim mohli byť. Môžeme ostať v práci, ktorú máme a “nevypnúť” naše spojenie s Bohom. Aj tu nás počúva, radí nám a vedie. Stará sa o nás a máme mnoho dôvodov ho chváliť a ďakovať mu. Práca, v ktorej som s Bohom, má zmysel.

Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. 1 Korintským 7.24

2. Formuj svojou prácou tento svet

V raji dostali ľudia poslanie podmanili si zem a panovať jej. To znamená dávať jej formu a poriadok tak, aby odrážala Božiu dokonalosť a nádheru. Neprestajne prebieha vojna medzi dobrom a zlom. Preto má zmysel pracovať na tom, aby v každej rodine vyhrala pravda nad klamstvom, v zákonodarstve právo nad krivdou, v každej kancelárii bezúhonnosť nad korupciou, v každom športe pokora nad pýchou… Práca, v ktorej mením tento svet tak, aby odrážal Kristove hodnoty, má zmysel.

Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi! Genesis 1.28

3. Ukazuj v práci na Božiu dokonalosť

Boh pracoval dokonale, stvoril perfektný svet a nás na jeho obraz. Preto ak pracujeme najlepšie ako len vieme, bez lajdáckosti a nepozornosti, odrážame jeho podstatu. Preto má zmysel vytvoriť perfektný účebný plán, vyčistiť poctivo podlahu, do detailu zorganizovať sklad, urobiť aj niečo navyše…

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť… Kazateľ 9.10

4. Pracuj tak, aby tvoja práca bola ozdobou evanjelia

Našou prácou zvyšujeme alebo znižujeme atraktivitu evanjelia. Podľa našej etiky a bezúhonnosti si ľudia okolo nás budú robiť obraz o Bohu. Nezáleží len na našich slovách, ale na všetkom, čo žijeme. Práca, na ktorej sa dokazuje Kristov charakter, má zmysel.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach! Matúš 5.6 

5. Prines svojou prácou úžitok druhým

Nemusíme sa zameriavať na finančnú odmenu ale na prínos našej práce. Pokiaľ budeme motivovaní len financiami, môžeme zostávať v zamestnaní, ktoré vôbec nie je pre nás len zo strachu o budúcnosť. Ak Bohu dôverujeme, že dodrží svoje slovo a postará sa o nás, môžeme byť slobodní a robiť to, čo dáva zmysel. Finančný výsledok nie je náš život. Naopak, financie, ktoré nepotrebujeme (a potrebujeme ich menej ako si myslíme) môžeme použiť pre druhých. Práca, ktorá je prínosom pre druhých ľudí, má zmysel.

Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou. Ján 6.27

Pridaj komentár

Musíte sa logged in , ak chcete komentovať.